• Увелечить текст
  • Уменьшить текст
  • Стандартный размер
You are here:
Співробітники кафедри PDF Print E-mail
Written by Taras Omelchenko   
Saturday, 23 September 2017 00:00
There are no translations available.


 

Бур'янов Олександр Анатолійович - завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

Науково-педагогічний стаж 37 років.

Професор О.А. Бур’янов є ортопедом-травматологом Вищої категорії, членом Спеціалізованої Вченої Ради (Д.26.606.01) “травматологія та ортопедія” при ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України” та членом Спеціалізованої Вченої Ради (Д.26.003.08) “ревматологія та кардіологія” при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, упродовж 2005 – 2007 років - експерт ВАК України з хірургічних хвороб. Бур’янов О.А. очолює редакційну колегію науково-практичного журналу “Літопис травматології та ортопедії”, ліцензованого ВАК України, є членом редакційних колегій фахових наукових журналів “Травма”, “Вісник травматології та ортопедії”.           

На протязі 2003 – 2009 рр. за наказом МОН України очолював комісії з акредитації навчальних закладів ІІ-ІІІ рівнів акредитації, а у 2006 році комісію з проведення ліцензійної експертизи ДУ “Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М.І. Ситенка АМН України”.           

О.А. Бур’янов є членом правління Української асоціації травматологів-ортопедів, дійсним членом міжнародних фахових науково-практичних організацій:  світової організації ортопедів-травматологів SICOT та ААОS, організації малоінвазивної хірургії хребта ISMIS.   Під керівництвом професора Бур’янова О.А. сьогодні на кафедрі працює згуртований колектив науковців та викладачів,  4 доктора та 5 кандидатів медичних наук. Під його науковим керівництвом підготовлено 1 доктора медичних наук та 8 кандидатів медичних наук.              

Професор Бур’янов О.А. є автором понад 250 наукових праць, 27 патентів та винаходів, 6 монографій, 7 навчальних посібників та підручника.О.А. Бур’янов є керівником клінік кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця на базі Дорожньої клінічної лікарні № 1, ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, клінічної лікарні № 9  ГУОЗ м. Києва, Центру спортивної медицини.


 

 


  

 

 Кваша Володимир Петрович -

професор кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Кваша В.П. виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання на кістках, суглобах та м'яких тканинах опорно-рухового апарата, володіє сучасними методами оперативного лікування ортопедо-травматологічних хворих. Проводить практичні заняття та читає лекції для студентів. Відповідальний за роботу з інтернами.  


 

 Задніченко Михайло Олексійович -

доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Задніченко М.О. відповідальний за педагогічну роботу на кафедрі травматології та ортопедії, виконує консультативну та лікувальну роботу, оперативні втручання першого ступеню складності на кістках, суглобах та м'яких тканинах опорно-рухового апарата. Проводить практичні заняття та читає лекції для студентів. Опікується роботою студентського наукового гуртка.  


 
 

 Грек Василь Петрович -

асистент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Відповідає за організаційно-виховну роботу на кафедрі. Проводить практичні та семінарські заняття, володіє технікою оперативних втручань на кістках та суглобах кінцівок, надає консультативну та лікувальну допомогу.


 
 

 Омельченко Тарас Миколайович -

доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі травматології та ортопедії. Проводить практичні та семінарські заняття із студентами, читає лекції. Надає поліклінічну та стаціонарну лікувально-консультативну допомогу, володіє методиками остеосинтезу та реконструктивно-відновними втручаннями. Займається проблемами лікування патології гомілковостопного суглоба та стопи. Відповідає за навчання англомовних студентів на кафедрі, роботу інформаційного інтернет-сайту, комп'ютерного класу та інформаційну електронну базу. 


 

 Самусенко Ігор Валентинович -

доцент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Проводить практичні та семінарські заняття з студентами, викладає дисципліну студентам англомовної форми навчання, надає консультативну та лікувальну допомогу, володіє методиками оперативного лікування хворих з пошкодженнями у ділянці плечового суглоба та ін.


 

 Соболевський Юрій Леонтійович -

асистент кафедри травматології та ортопедії імені О.О. Богомольця, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. Проводить практичні та семінарські заняття з студентами, надає консультативну та лікувальну допомогу, володіє методами артроскопічної реконструктивно-відновної хірургії суглобів. Займається проблемами відновлення колінного та плечового суглоба. Last Updated on Saturday, 07 April 2018 10:26