КВАША Володимир Петрович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Кваша В.П., 05.03.1960 року народження з відзнакою закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту імені М.І. Пирогова (нині Національний медичний університет імені М.І. Пирогова) у 1982 році.

З 05.08.1982  по 19.07.1983 р.р. навчався в інтернатурі за фахом ортопедія та травматологія на кафедрі Київського медичного інституту Управління охорони здоров’я Київського міськвиконкому. 

В 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Хирургическое лечение вывихов акромиального конца ключицы».

В 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)».

З 1996 року по 2004 рік працював асистентом кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, з 2004 по 2014 р.р. на посаді доцента, з 2014 року по теперішній час на посаді професора. Педагогічний стаж 24 роки.

Кваша В.П. має понад 250 наукових праць, серед яких 9 винаходів, 18 патентівв України, 3 монографії, 3 підручники.

З 1983 по 1985 р.р. працював лікарем - ординатором травматологічного відділення №2 клінічної лікарні №3 м. Києва,  з 1985 по 1987 р.р. в зв’язку з реорганізацією ортопедо-травматологічної служби Дніпровського району працював лікарем-ординатором травматологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги м. Києва, з 1987 по 1993 р.р. працював молодшим, а потім старшим науковим співробітником клініки невідкладної травматології Київського НДІ ортопедії та травматології.  

Має вищу кваліфікаційну категорію. Виконує лікувально-консультативну роботу. Користується заслуженим авторитетом і повагою як у пацієнтів, так і у колег. Володіє сучасними методами діагностики та лікування. Лікарський стаж 37 років.

Індекс Гірша: Scopus - 1; Google Scholar – 4.

У 2020 переобраний на посаду професора кафедри ортопедії та травматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця .