Бур'янов Олександр Анатолійович

БУР'ЯНОВ Олександр Анатолійович - завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНВШ, лауреат Національної премії України імені Бориса Патона, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Бур'янов О.А., народився 19 липня 1960 року. Після закінчення Київського медичного інституту (нині - Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) протягом 1983-1984 років навчався в інтернатурі за спеціальністю «травматологія та ортопедія» на базі клінічної лікарні № 25 м. Києва (нині МКЛ №9).

У 1984 році обраний на посаду наукового співробітника Київського НДІ гематології та переливання крові у відділ хірургії опіків.

У 1987 році вступив за конкурсом та до 1990 року навчався в очній аспірантурі у Харківському НДІ травматології та ортопедії імені проф. М.І. Ситенка. Після захисту кандидатської дисертації (1989 р.) працював на посаді наукового співробітника відділу патології хребта у тому ж інституті (1990-1991 рр.).

З 1991 року, після обрання за конкурсом, працював на посаді старшого наукового співробітника відділу патології хребта із Республіканським спінальним центром Українського НДІ травматології та ортопедії.

З 1993 року, після обрання за конкурсом, працював на посаді асистента та доцента кафедри травматології та ортопедії. У 1994 році Бур'янов О.А. був обираний на посаду завідувача кафедри травматології та ортопедії.

У 1998 році він захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук, а у 2002 році йому присвоєне вчене звання професора.

Бур'янов Олександр Анатолійович
О.А. Бур'янов є відомим в Україні та за кордоном вченим. Він є гідним продовжувачем традицій Української ортопедо-травматологічної школи та своїх вчителів академіка Коржа О.О., професора Продана О.І. та професора Скляренка Є.Т. Наукові роботи професора Бур'янова О.А. характеризуються оригінальністю, високим методичним рівнем та прикладним значенням. Його дослідженнями зроблено суттєвий внесок в розкриття механізмів формування нейродистрофічних процесів в тканинах опорно-рухового апарату після травм та оперативних втручань, формування деформацій та контрактур, патологічного рубцеутворення, розроблено систему патогенетично обґрунтованого лікування хворих на остеохондроз хребта, при неспецифічних запальних дистрофічно-дегенеративних захворюваннях суглобів та хребта, у впровадженні малоінвазивних та артроскопічних технологій в ортопедо-травматологічну практику та медичного матеріалознавства.

Під керівництвом та безпосередньою участю Бур'янова О.А. виконано 17 комплексних наукових тем, присвячених питанням діагностики, лікуванню, профілактиці та реабілітації хворих з ураженнями опорно-рухового апарата.

Серед них слід відмітити: біомеханічне моделювання та розробку біомеханічно обґрунтованих систем зовнішньої фіксації для лікування вогнепальних поранень, обґрунтування показів для застосування методів та засобів конверсії фіксації переломів, розробка новітніх методів хірургічного лікування при бойових ураженнях; впровадження системи відновного лікування та реабілітації постраждалих із застосуванням телемедичних технологій. Результати його наукових розробок стали підґрунтям для розробки нових способів та хірургічних технологій лікування після травматичної дистрофії кінцівок, остеоартрозу, остеохондрозу грудного відділу хребта, лікування травм та їх наслідків, трофічних порушень при ускладненій травмі хребта, а також при бойових ураженнях опорно-рухового апарату.

Бур'янов Олександр Анатолійович автор понад 700 наукових робіт, в тому числі 12 монографій, 4 підручників, 11 посібників, 58 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, які присвячені актуальним проблемам травматології та ортопедії, підготував 24 кандидати медичних наук, 4 доктори медичних наук та 18 магістрів медицини за фахом «травматологія та ортопедія». Під його керівництвом виконуються 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

Бур'янов Олександр Анатолійович є віце-президентом ВГО Асоціації ортопедів-травматологів України, членом президії Асоціації травматологів-ортопедів України, членом міжнародної Асоціації ортопедів-травматологів SICOT, членом міжнародної Асоціації малоінвазивної хірургії хребта ISMIS, членом редакційних колегій журналів «Вісник травматології та ортопедії», «Травма», «Ортопедія, травматологія та протезування».

Бур'янов О.А. – член спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських дисертацій (Д.26.606.01) «травматологія та ортопедія» при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», член експертної ради ВАК України (2005-2007 рр.).

За особисті здобутки в розвитку медичної науки та практики відзначений Подякою Київського міського голови (2005р.), Почесною грамотою МОЗ України (2006, 2010 рр.), Відзнакою УПЦ КП «За жертовність та любов до України» (2015р.), Відзнакою ВО «Країна» «За гідність та патріотизм» (2015 р.), Відзнакою МО України «За сприяння Збройним Силам України», у 2016 році присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 2019 році нагороджений державною премією Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій.

У 2021 році присуджена Національна премія України імені Бориса Патона.

Наукові праці: Грудной остеохондроз.- Киев, «Ленвит».-1997.-328 с.; Синдром субакромиального конфликта,- Киев,- «Ленвит».-2013.-106 с.; псориатичний артрит.- Киев.- Здоровье. – 2009.- 224 с., Остеоартроз (генезис, динаміка, лікування).- Київ.- 2008.- 270 с. ; The method of biomimicry in inder to solve the problems of implantology //Section 10. materials for Medical and Enviromental Applications. Biosensors ACFM.-P.396; Einfluss vіn electchem Gleichstrom auf den Knorpelmetabolismis invivo //yahrgang Jornal of Phisical and Rehabilitation Medicine Februar 2011 – Seite 1-54 21; Актуальные проблемы медицинского материаловедения //Літопис травматології та ортопедії.- № 1-2.- 2012.- С.259 ; The important role of cancellous bone in total hip artroplasty (THA). Early results of trabecular short-stem physiohip prosthesis appiication //Abstracts from the 10 th Congress of the European Hip Sosiety Hip international.- vol.22 №4.-yuly-august 2012; Прогнозування розвитку ускладнень після реконструктивних операцій з приводу трофічних порушень у хворих з наслідками ускладненої травми хребта //Літопис травматології та ортопедії.- № 1-2.- 2013.- С.53-55; Three- to Six-Year Results of Metacarporhalangeal Joints Artroplasty in Psoriatic Artritis Three- to Six-Year Results of Metacarporhalangeal Joints Artroplasty in Psoriatic Artritis; Особливості кінематики при нестабільності наколінка диспластичного ґенезу за результатами динамічної магніторезонансної томографії пателофеморального суглоба //Хірургія України.- № 4(48).- 2013.- С.119-125.

Наукова діяльність Бур'янова Олександра Анатолійовича відображена у його науковому профілі (Researcher ID):

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2174-1882
Web of Science Researcher ID AAL-4639-2020: https://publons.com/researcher/3566831/olexandr-burianov/

SCOPUS ID ID: 16033161300: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16033161300
2024
2023
2021