Напрямки наукової діяльності
Основні напрямки наукової діяльності
кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця:
  1. Поглиблення знань про етіопатогенетичні ланки специфічних та неспецифічних запальних захворювань суглобів (ревматоїдний артрит, ювенільний ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит та ін.), розробка нових та удосконалення існуючих методів їх діагностики та лікування.
  2. Вивчення патогенезу дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів (остеоартроз), розробка нових методів профілактики та лікування даних захворювань.
  3. Малоінвазивні технології лікування уражень суглобів та кісток (діагностично-лікувальна артроскопія).
  4. Розробка нових методів та засобів лікування травматичних пошкоджень суглобів та кісток, методів стабільно-функціонального остеосинтезу.
  5. Експериментальні дослідження фармакотерапії в артрології.
  6. Біомеханічні дослідження в травматології та ортопедії.