Конференції

Кафедра травматології та ортопредії НМУ імені О.О. Богомольця на чолі з д.мед.н., професором Бур'яновим О.А. щорічно організовує та проводить науково-практичні сесії, з'їзди та конференції міського, регіонального, всеукраїнського значення, а також науково-практичні конференції з міжнародною участю.

З 2004 року проведено 8 науково-практичних конференцій та сесій, в тому числі 3 з міжнародною участю.

Проведення таких заходів сприяє обміну досвідом між спеціалістами в галузі травматології та ортопедії, а також поглибленню знань у суміжних галузях медицини, розширенню міжрегіональних зв'язків, посиленню міжнародного співробітництва.

З 2006 року кафедрою започаткована щорічна науково-практична конференція: „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров'я", що вже 5 років поспіль збирає провідних спеціалістів та практичних лікарів у галузі травматології, ортопедії, ревматології, хірургії з різних областей України.

21-22 листопада відбулася міжнародна науково-практична конференція "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства". Конференція організована Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця спільно з ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Національною академією медичних наук України, НТУУ "КПІ" МОН України та іншими провідними науково-медичними установами. В конференції прийняли участь понад 200 учасників, виступили провідні фахівці в галузі травматології та ортопедії, біомеханіки, медичного матеріалознавства з України, Росії, Білорусії, Німеччини, Молдови. Під час конференції було відзначено 90-річчя заснування кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця.

Фото з конференції присвяченої 85-річчю двічі лауреата Державної премії, заслуженого діяча науки, професора Скляренка Є.Т. (жовтень 2009 р.)

Фото з щорічної науково-практичної конференції "Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров'я 2012" (грудень 2012 р.)

Фото з міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми біомеханіки та медичного матеріалознавства" (21-22 листопада 2013 р.)