Діагностика та лікування

Співробітники кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця надають консультативно-лікувальну допомогу на трьох клінічних базах, що розташовані у провідних ортопедо-травматологічних клініках м. Києва

  1. ДУ „Інститут травматології та ортопедії НАМН України".
  2. Міська клінічна лікарня № 9 м. Києва.
  3. Дорожна клінічна лікарня № 1 ст. Київ.
Лікувально-діагностичне обладнання клінік. Клінічні бази кафедри оснащені сучасним лікувально-діагностичним обладнанням серед яких слід відмітити: артроскопічна апаратура, інструментарій та набори для стабільно-функціонального остеосинтезу, ендопротезування, електронно-обчислювальний перетворювач, апарати для ультразвукового обстеження, денситометер.

Все вищезазначене обладнання використовується в навчальному процесі. Окрім цього використовуються анатомічні препарати, таблиці, тематичні рентгенограми та ілюстративні дані інших інструментальних способів обстеження.

Основними напрямками лікувальної діяльності кафедри є:
консервативне та оперативне лікування хворих з дегенеративно-дестрофічними захворюваннями суглобів та хребта, спецефічними та неспецефічними запальними захворюваннями, травматичними пошкодженнями різних відділів апарата руху та опори.

Для забезпечення оперативного лікування даної категорії хворих використовуються наступні способи та методики:
  • стабільно-функціональний остеосинтез за допомогою занурюючих та зовнішніх імплантатів та конструкцій; - артроскопічні методи лікування;
  • ендопротезування великих та малих суглобів;
  • капсулсиновектомії, артропластики та коригуючі остеотомії;
  • реконструктивно-відновні оперативні втручання;
  • оперативні способи лікування захворювань хребта;
  • вивчення етіопатогенетичних ланок, перебігу та розробка новітніх способів консервативного та оперативного лікування при дегенеративно-дистрофічних та неспецефічних запальних ураженнях апарата руху та опори;
  • вивчення перебігу, розробка новітніх способів лікування та профілактики травматичних пошкоджень плечового, колінного, гомілково-ступневого суглоба та стопи.
Діагностично-лікувальна артроскопія колінного суглоба (проф. Бур'янов О.А., д.мед.н. Зазірний І.М., д.мед.н. Кваша В.П., ординатори)
Артроскопічна резекція пошкодженого меніску колінного суглоба (проф. Бур'янов О.А., доц. Кваша В.П., ординатор)
Обхід післяопераційних хворих проводить проф. Бур'янов О.А.
Капсулсиновектомія та артропластика колінного суглоба у хворого на псоріатичний артрит (проф. Бур'янов О.А., доц. Кваша В.П.)
Артроскопія колінного суглоба (к.мед.н. Соболевський Ю.Л.)
Обхід післяопераційних хворих (проф. Скляренко Є.Т., проф. Бур'янов О.А.)
Обстеження хворого після артроскопії колінного суглоба під час обходу (проф. Бур'янов О.А., к.мед.н. Соболевський Ю.Л.)
Під час артропластики колінного суглоба (проф. Бур'янов О.А.)