Інтернатура НМУ: стати ортопедом-травматологом

Минулого року кафедра травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відзначила 100-річний ювілей. За цей час її випускниками стали покоління успішних фахівців у галузі ортопедії і травматології. Нині на кафедрі готують ортопедів-травматологів, що вирізняються сучасними знаннями та професійними вміннями, готовністю ефективно працювати в умовах війни, високого рівня дорожньо-транспортного травматизму серед населення і викликів сьогодення. Саме таких фахівців потребує галузь.

Підготовка інтернів на кафедрі травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця триває 1 рік і 10 місяців, з них теоретична частина становить 6 місяців (3 місяці на рік), практична – 16 місяців.

Під час проходження освітньої і практичних частин навчання в інтернатурі молоді лікарі у повному обсязі долучаються до практичної (асистування під час оперативних втручань, виконання маніпуляцій за спеціальністю, безпосередня участь в обстеженні та лікуванні пацієнтів) і науково-дослідної роботи за тематичними напрямками кафедри травматології та ортопедії.
Під час навчання лікарі-інтерни поглиблено вивчають усі важливі для майбутньої роботи напрями: дитяча ортопедія, нейроортопедія, артрологія, ортопедична вертебрологія, ортопедична онкологія, травматологія дитячого та дорослого віку. Водночас, майбутні ортопеди-травматологи опановують обов'язкові компоненти освітньо-професійної програми: «Організація ортопедо-травматологічної допомоги», «Вроджені та набуті захворювання опорно-рухового апарата», «Кісткова патологія», «Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів та хребта», «Специфічні та неспецифічні запальні захворювання кісток, суглобів і хребта», «Остеосинтез у травматології та ортопедії», «Апарати зовнішньої фіксації (АЗФ) у травматології та ортопедії», «Артроскопічна техніка в ортопедії та травматології», «Ендопротезування в травматології та ортопедії», «Реабілітація травматологічних і ортопедичних хворих. Протезування», «Політравма» та інші. Важливе місце у підготовці майбутніх фахівців з ортопедії та травматології в умовах війни в Україні займає також курс «Військово-спеціальна підготовка». Його мета – опанувати принципи надання медичної допомоги при вогнепальних ушкодженнях кінцівок, хребта та бойовій травмі.

Практична частина навчання інтернів проводиться на клінічних базах кафедри травматології та ортопедії: в Університетській клініці НМУ імені О.О. Богомольця, Інституті ортопедії та травматології НАМН України, Головному військовому клінічному госпіталі, Центральному клінічному госпіталі ДПС України, Центральному госпіталі МВС України, Ірпінському військовому госпіталі, Інституті Серця МОЗ України, київських міських клінічних лікарнях №1, №3, №9, №17, Республіканській клінічній лікарні МОЗ України, Київській клінічній лікарні на залізничному транспорті №1, Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Достатня кількість клінічних баз, на яких проходять стажування майбутні ортопеди-травматологи забезпечує повне виконання програми підготовки і дає можливість враховувати бажання лікарів-інтернів щодо опанування певних напрямків їхньої майбутньої спеціальності. Підсумкове оцінювання теоретичних знань і практичних навичок відбувається шляхом обговорення проблемних питань освітньої компетентності. Лікарі-інтерни представляють доповіді, в обговоренні яких беруть участь не лише доповідачі і співробітники кафедри, але і провідні фахівці Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Висококваліфікований дружній науково-педагогічний колектив кафедри на чолі із завідувачем, професором Олександром Бур'яновим запрошує на навчання!

Додаткова інформація: +38 (050) 381-65-57, vlkvashf@ukr.net

Детальніше про діяльність кафедри

Кафедра травматології та ортопедії

Інтернатура

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Завідувач кафедри: д. мед. наук, професор Бур'янов Олександр Анатолійович.
Відповідальний за роботу з лікарями-інтернами: д. мед. наук, професор Кваша Володимир Петрович (050-381-65-57).
КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДРИ:
1. ДУ „ Інститут ортопедії та травматології Національної академії медичних наук України", м. Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 27
2. Лікарня на залізничному транспорті №1 м. Київ, вулиця М. Коцюбинського, 8-а
3. Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, вулиця Ризька, 1
4. НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь", м. Київ вул. Госпітальна, 16
5. Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, вул. П. Запорожця, 26
6. Шпиталь Державної прикордонної служби України, м. Київ, вул. Ягідна 58
7. Київська міська клінічна лікарня № 17, м. Київ вул. Лабораторний провулок, 20
8. ДУ «Республіканська клінічна лікарня МОЗ України», м. Київ, вул. Винниченка, 9
9. Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, вул. Богатирська, 30
10. Київська міська клінічна лікарня №1, вул. Харківське шосе, 121

З 2022 навчального року головуючим документом для підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «ортопедія та травматологія» є оновлена програма.