Позааудиторна робота

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
(робочі зошити)