Перелік питань для підсумкового модульного контролю знань по травматології та ортопедії

(підсумковий модульний контроль)
 1. Внесок вітчизняних вчених у розвиток травматології та ортопедії.
 2. Ортопедичні школи в Україні, історія кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця
 3. Клінічна діагностика дисплазії кульшового суглоба в ранньому дитячому віці.
 4. Клінічна діагностика вродженого звиху стегна в ранньому дитячому віці.
 5. Рентгенодіагностика дисплазії сульшового суглоба.
 6. Рентгенодіагностика вродженого звиху стегна в ранньому дитячому віці.
 7. Лікування дисплазії кульшового суглоба.
 8. Лікування вродженого звиху стегна у дітей у віці до 1 року.
 9. Клініка і лікування вродженого звиху стегна після 1 року.
 10. Вроджена клишоногість. Клініка, консервативне лікування.
 11. Оперативне лікування клишоногості.
 12. Вроджене м'язове кривов'яззя. Клініка, діагностика, лікування.
 13. Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів. Класифікація, клініка, рентгендіагностика.
 14. Консервативне та оперативне лікування деформуючого артрозу по стадіях.
 15. Остеохондроз. Патогенез, клініка, діагностика, лікування.
 16. Сколіоз. Класифікація, клініка по ступенях.
 17. Консервативне лікування сколіозу.
 18. Оперативне лікування сколіозу.
 19. Спонділолістез. Патогенез. Клініка, діагностика, лікування.
 20. Наслідки поліомієліту. Клініка, принципи лікування.
 21. Плоскоступість. Клініка, діагностика, принципи лікування.
 22. Плосковальгусна деформація стопи. Клініка, профілактика і лікування.
 23. Ампутація. Класифікація засобів ампутації. Показання.
 24. Техніка ампутації, види ампутації, приоритет вітчизняних вчених.
 25. Пороки і захворювання ампутаційної кукси.
 26. Протезування, класифікація протезів, підготовка кукси до протезування.
 27. Остеохондропатія головки стегнової кістки. Клініка, діагностика, лікування.
 28. Остеохондропатія бугристості великогомілкової кістки. Клініка, лікування.
 29. Ревматоїдний артрит. Етіопатогенез. Патоморфологічна картина.
 30. Ревматоїдний артрит. Класифікація, стадії активності, функціональна недостатність суглоба.
 31. Ревматоїдний атрит. Клініка по стадіях перебігу.
 32. Ревматоїдний артрит. Консервативне та оперативне лікування.
 33. Диференційна діагностика інфектартриту.
 34. Ортопедична профілактика контрактур і деформацій при інфектартриті.
 35. Злоякістні пухлини кісток. Діагностика і лікування.
 36. Диференційна діагностика пухлин.
 37. Клініка і класифікація спастичних паралічів.
 38. Принципи консервативного та оперативного лікування спастичних паралічів.
 39. Доброякісні пухлини кісток. Діагностика і лікування.
 40. Регенерація кісткової тканини.
 41. Переломи в області хірургічної шийки плечової кістки. Класифікація, діагностика, принципи лікування.
 42. Діафізарні переломи плечової кістки, клініка, діагностика, лікування.
 43. Над- і черезвиросткові переломи плечової кістки. Класифікація, лікування.
 44. Діафізарні переломи кісток передпліччя. Клініка, діагностика, лікування.
 45. Пошкодження Монтеджа та Галіація. Клініка, діагностика, лікування.
 46. Переломи променевої кістки в типовому місці. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 47. Переломи човноподібної кістки китиці. Класифікація, клініка і лікування.
 48. Контрактура Фолькмана. Клініка, діагностика, лікування.
 49. Пошкодження Боннета. Клініка, діагностика, лікування.
 50. Післятравматична дистрофія кінцівок (синдром Турнера-Зудека). Клініка, діагностика, лікування.
 51. Переломи пальців китиці. Клініка, діагностика, лікування.
 52. Лікування ушкоджень переломів китиці.
 53. Переломи шийки стегнової кістки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 54. Переломи вертлюгової області стегнової кістки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 55. Діафізарні переломи стегнової кістки. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування.
 56. Переломи виростків стегнової кістки. Клініка, діагностика, лікування.
 57. Переломи виростків великогомілкової кістки. Клініка, діагностика, лікування.
 58. Діафізарні переломи кісток гомілки. Клініка, діагностика, консервативне лікування.
 59. Переломи ділянки гомілковостопного суглоба. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 60. Переломи п'яткової кістки. Клініка, лікування.
 61. Переломи кісток плюсни. Клініка, діагностика, лікування.
 62. Переломи кісток тазу. Класифікація, діагностика, лікування.
 63. Лікування переломів тазу з порушенням заднього кільця. Період непрацездатності.
 64. Лікування вертикального перелому тазового кільця (переднього і заднього півкільця).
 65. Переломи поперечних відростків хребців. Клініка, діагностика, лікування.
 66. Переломи тіл хребців. Клісифікація, принципи діагностики.
 67. Переломи тіл хребців. Клініка, лікування.
 68. Оперативне лікування переломів хребців. Показники, види операцій.
 69. Переломи ліктьового відростка. Клініка, діагностика, лікування.
 70. Переломи надколінника. Кланіка, діагностика, лікування.
 71. Переломи ключиці. Клініка, лікування.
 72. Переломи лопатки. Класифікація, клініка, діагностика, лікування.
 73. Звихи плеча. Клініка, діагностика, лікування.
 74. Центральний звих стегна. Клініка, діагностика, лікування.
 75. Звихи передпліччя. Клініка, діагностика, лікування.
 76. Звихи першого пальця китиці. Клініка, діагностика, лікування.
 77. Звихи стегна. Клініка, діагностика, лікування.
 78. Звихи гомілки. Клініка, діагностика, лікування.
 79. Перша медична допомога при пошкодженні опорно-рухового апарата.
 80. Принципи лікування відкритих пошкоджень кісток і суглобів.
 81. Помилки і ускладнення при лікуванні переломів. Класифікація.
 82. Пошкодження менісків колінного суглоба. Клініка, діагностика, лікування.
 83. Пошкодження зв'язок колінного суглоба і гомілковостопного суглоба. Клініка, діагностика, лікування.
 84. Сучасна класифікація травм кінцівок (пошкодження м'яких тканин, довгих кісток, суглобів).
 85. Які зони виділяють у тканинах, що оточують раньовий канал при вогнепальних пораненнях, та які зміни виникають у цих зонах.
 86. Принципи надання першої медичної допомоги при вогнепальних пораненнях на місці події. Чітко сформулюйте 10 правил накладання кровоспинного джгута. Які можливі помилки та ускладнення при накладанні кровоспинного джгута.
 87. Засоби для транспортної іммобілізації, показання та правила проведення транспортної іммобілізації.
 88. Заходи першої лікарської допомоги постраждалим з травмою кінцівок (невідкладні заходи, заходи, що можуть бути відстрочені).
 89. Кваліфікована хірургічна допомога постраждалим з травмою кінцівок: невідкладні заходи, заходи першої черги, заходи другої черги.
 90. Показання, види та етапи хірургічної обробки вогнепальної рани. Особливості ПХО при вогнепальних пораненнях.
 91. Особливості та техніка ампутацій по первинним показанням при вогнепальних ураженнях кінцівок.
 92. Травматичний шок. Визначення, періоди, принципи клінічної діагностики, особливості надання допомоги.
П Е Р Е Л І К
обов'язкових практичних навичок з травматології та ортопедії для студентів лікувальних факультетів

 1. Вимірювання відносної та анатомічної довжини кінцівок і сегментів, визначення функціонального вкорочення ноги.
 2. Вимірювання обсягу рухів у суглобах кінцівок (активних і пасивних).
 3. Визначення наявності вільної рідини в порожнині суглобів.
 4. Інтерпретація рентгенограми із захворюваннями та ушкодженнями опорно-рухового апарату.
 5. Транспортна іммобілізація у разі ушкоджень:
- верхньої кінцівки;
- нижньої кінцівки;
- хребта;
- таза.
6. Місцева анестезія у разі переломів Белером.
7. Приготування гіпсових бинтів і лорнет
8. Накладання лорнет, циркулярних гіпсових пов'язок.
9. Зняття гіпсових пов'язок.
10. Накладання скелетного витяжіння.
- за ліктьовий відросток;
- за дистальний метафіз стегнової кістки;
- за горбистість великогомілкової кістки;
- за п'ятковий горб.
11. Репозиція переломів:
- променевої кістки в типовому місці;
- плечової кістки в ділянці хірургічної шийки.
12. Усунення вивихів: - плеча;
- передпліччя;
- 1 пальця кисті.
13. Пункція колінного суглоба.
14. Клінічна діагностика дисплазії кульшового суглоба.
15. Рентгенологічна діагностика дисплазії кульшового суглоба.
16. Коригувальна гімнастика в разі вроджених вад розвитку опорно-рухового апарату: - за наявності дисплазії кульшового суглоба;
- за наявності вродженої м'язової кривошиї;
- за наявності вродженої клишоногості.
17. Застосування ортопедичних виробів у разі лікування вроджених вад розвитку опорно-рухового апарату.


Затверджено на методичному засіданні кафедри 26.01.18 № 13