Схема реферативної історії хвороби

(ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ)
 1. Паспортна частина.
 2. Скарги хворого в момент обстеження.
 3. Анамнез захворювання.
 4. Анамнез життя.
 5. Загальний стан хворого (серцево-судинна, дихальна, травна, сечовидільна системи).
 6. Об'єктивне ортопедичне обстеження (огляд, пальпація, вимірювання довжин і обстеження функції кінцівок).
 7. Опис рентгенограм сегментів, які обстежуються.
 8. Дані лабораторних досліджень.
 9. Обгрунтований ймовірний діагноз.
 10. Диференційний діагноз.
 11. Заключний діагноз.
 12. Механізм травми (етіопатогенез захворюванняза літературними даними і характерні клінічні ознаки).
 13. Методи лікування подібної травми (захворювання)в залежності від тривалості хвороби, стадії, віку і т. п.
 14. Обгрунтований план лікування хворого.
 15. Можливі помилки й ускладнення.
 16. Обгрунтований прогноз для життя, одужання,працездатності.
 17. Список літератури.