Тематичний план лекцій

Зав. кафедри, професор О.А. Бур'янов

Затверджено на методичному засіданні кафедри 30.08.2019 р., протокол № 1