Гайко Оксана Георгіївна

Гайко Оксана Георгіївна - Заступник директора з організаційно-адміністративної роботи, завідувач відділу функціональної діагностики Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України». Доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Народилася Оксана Гайко 02 вересня 1970 року в м. Києві. Після закінчення Київського медичного інституту (нині — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця) трудова діяльність Оксани Георгіївни пов'язана з ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Спочатку працювала
лікарем травматологом-ортопедом у відділенні патології суглобів дитячого віку, в 1999 р. за конкурсом переведена на посаду наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки, в 2006 р. – завідувача відділу функціональної діагностики. У 2011 р. присвоєно вчене звання
старшого наукового співробітника. З 2020 р. - заступник директора з організаційно-адміністративної роботи.

У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Стан кісткової тканини у дітей та підлітків з вродженими захворюваннями опорно-рухового апарата», а в 2013 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Структурно-функціональні
порушення у м'язах хворих з травмою кінцівок (діагностика, моніторинг та прогнозування перебігу)».

Автор 158 друкованих робіт, є співавтором 2 монографій, має 4 патенти на корисну модель. Пріоритетними напрямками наукової роботи є комплексні клініко - інструментальні дослідження стану м'язів та нервів за умов різних патологічних процесів у хворих з травмою кінцівок.

Більше 25 років поєднує наукову діяльність з лікувальною роботою, займається діагностикою нервово-м'язової патології у дорослих та дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату. Основний напрям діагностично-лікувальної роботи: травматичні ушкодження периферичних нервів.
Проходила стажування в клініках Німеччини, Польщі, Чехії. В 2018 році нагороджена премією-грантом Міжнародної федерації клінічних нейрофізіологів для участі в конгресі American Association of Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine. В 2019 році указом Президента України №5/2020 присуджено Державну премію в галузі науки і техніки.

Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю. Указ Президента України від 30 листопада 2021 року № 60

Наукова діяльність Гайко Оксани Георгіївни відображена у її науковому профілі (Researcher ID):
https://orcid.org/0000-0003-3539-2449

Гайко Оксана Георгіївна