Кваша Володимир Петрович

Кваша Володимир Петрович - доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
1960 р.н., у 1982 році з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа».

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування вивихів акроміального кінця ключиці».

В 2007 році захистив докторську дисертацію на тему: «Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування)».

З 11.11.1996 р. по 12.04.2004 р. - асистент кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця;

З 13.04.2004 р. по 14.09.2014 р. - доцент кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця;

З 15.09.2014 р. - до цього часу - професор кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 225 наукових робіт.

Загальний стаж роботи за спеціальністю «ортопедія та травматологія» складає 40 років, стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ΙΙΙ-ΙУ рівня акредитації – 26 років.

Відповідальний за роботу з лікарями-інтернами.

Наукова діяльність Кваші Володимира Петровича відображена у його науковому профілі (Researcher ID):

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003940989

Scopus Author ID: 7003940989

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7444-6289

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVd_D6YAAAAJ&hlКваша Володимир Петрович
2023
2022
2021