Лянскорунський Володимир Миколайович

ЛЯНСКОРУНСЬКИЙ Володимир Миколайович – доктор філософії PhD (Med) в галузі знань "медицина", асистент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Лянскорунський В. М., 1990 р.н., у 2014 році з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2014 по 2016 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».

У 2016 році з відзнакою закінчив магістратуру та здобув кваліфікацію магістра медицини. З 2016 року навчається в аспірантурі.

З 2014 по 2017 роки працював на посаді старшого лаборанта, а з 2017 року працює на посаді асистента кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

З 2017 року працює на посаді лікаря ортопеда-травматолога відділення політравми Комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня №17».

Займається науковою роботою, автор 29 наукових праць (з них 1 в журналі індексованому в наукометричній базі Scopus, 2 в журналах Web of Science).

У 2021році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Обгрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок при тяжкій поєднаній травмі».

Сфера науково-практичних інтересів: лікування пацієнтів з пошкодженнями опорно-рухового апарату, поєднаних із тяжкими травмами голови, грудної та черевної порожнин.

https://orcid.org/0000-0002-1288-0688

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=...

https://scholar.google.com.ua/citations?user=omkF2...

https://publons.com/researcher/3696504/volodymyr-lianskorunskyi/

Лянскорунський Володимир Миколайович
2023
2022
2021