Ткаченко Микита Андрійович

Ткаченко Микита Андрійович – старший лаборант, аспірант кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Ткаченко Микита Андрійович, 1996 р.н., у 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2020 по 2022 навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія і травматологія».

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Обґрунтування тактики оперативного лікування пацієнтів з множинними ушкодженнями ребер при тяжкій поєднаній травмі».

Ткаченко Микита Андрійович