Цапенко Георгій Сергійович

Цапенко Георгій Сергійович, 1998 р.н., аспірант кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, асистент кафедри.

У 2020 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 2020 по 2022 роки навчався в інтернатурі за спеціальністю «ортопедія та травматологія».

З 2022 року навчається в аспірантурі, працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: «Тактика лікування переломів дистального епіметафізу великогомілкової кістки».

Сфера науково-практичних інтересів: лікування пацієнтів з поєднаними та комбінованими важкими травматичними ушкодженнями із травмами голови, кінцівок, грудної та черевної порожнин.

Цапенко Георгій Сергійович
2022