Чорний Володимир Сергійович

ЧОРНИЙ Володимир Сергійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Чорний В.С., 1977 року народження, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2000 році.

З 2000 по 2001 рр., навчався в інтернатурі з хірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, а в 2002 р. пройшов спеціалізацію з онкохірургії.

З 2001 по 2005 рр. працював у відділенні пухлин опорно-рухового апарату Національного інституту раку на посаді онкохірурга, а з 2005 по 2010 роки - на посаді молодшого наукового співробітника.

З 2010 року Чорний В.С. працює на кафедрі травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, обіймав посаду старшого лаборанта. У тому ж році закінчив курс спеціалізації з ортопедії-травматології.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «онкологія» на тему "Оптимізація комбінованого лікування хворих на остеогенну саркому".

З 2014-2019 рр. асистент кафедри, з 2020 року працює на посаді доцента кафедри

Виконує педагогічну, наукову та лікувально-консультативну роботу. Відповідає за облік лікувально-консультативної роботи та за студентський науковий гурток.

Чорний В.С. є співавтором 83 наукових праць, зокрема 2 навчальних посібників, 17 статей, 6 патентів на корисну модель. Індекс Гірша (Google Scholar) – 2.

https://orcid.org/0000-0002-3679-0783
Researcher ID: AAJ-8771-2021
Scopus ID: 57221518816


Чорний Володимир Сергійович
2023
2022
2021
2017