Омельченко Тарас Миколайович

ОМЕЛЬЧЕНКО Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Омельченко Т.М., 02.03.1978 року народження, з відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році, у 2004 році здобув рівень спеціаліста та магістра за фахом «травматологія та ортопедія».

В 2007 році закінчив аспірантуру у НМУ імені О.О. Богомольця та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Тема дисертації: "Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба".

У 2014 році присвоєно вчене звання «доцент».

У 2019 році закінчив докторантуру у НМУ імені О.О. Богомольця та у 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Тема дисертації «Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп'ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне дослідження)».

Омельченко Т.М. є відповідальним секретарем фахового науково-практичного журналу «Літопис травматології та ортопедії», що видається кафедрою травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богоморльця, відповідає за наукову роботу, роботу інформаційного веб-сайту та комп'ютерного класу кафедри.Омельченко Тарас Миколайович
Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «травматологія та ортопедія», займається хірургічним та консервативним лікуванням пацієнтів з захворюваннями та ушкодженнями опорно-рухового апарата, а також їх наслідками. Регулярно підвищує теоретичні знання та хірургічний досвід на фахових науково-практичних конференціях, семінарах, практичних інструкційних курсах та стажуваннях в Україні та за кордоном (Польща, Литва, Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія).

Омельченко Т.М. є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів травматологів», а також міжнародної ортопедичної спільноти SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie / International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology)

Має понад 130 друкованих наукових праць, 16 патентів України, з них 14 на корисні моделі та 2 на винаходи.

Наукова діяльність Омельченка Тараса Миколайовича відображена у його науковому профілі (Researcher ID):

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1722-0803

Google Scholar: Google Scholar ID

Web of Science: https://publons.com/researcher/AAC-1561-2019

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209212050

Scopus Author ID: 57209212050
2024
2023
2022
2021
2020
2017