Події

Аспірант НМУ зробив науковий внесок у практику органозберігаючих операцій
19.12.2023 Джерело
18 грудня ще один молодий науковець Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Біштаві Обада Мoхаммад Абдель Рахман успішно захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії. Тема його дослідження «Оптимізація технології ендопротезування колінного суглоба у пацієнтів з пухлинами кісток» є досить актуальною. Адже ендопротезування для заміщення дефектів кісток після видалення пухлин у порівнянні з іншими реконструктивно-відновними операціями дозволяє значно покращити результати органозберігаючих операцій та поліпшити якість життя пацієнтів.

Подія відбулася у змішаному форматі, онлайн до участі долучилися науковці з інших закладів вищої медичної освіти України, а також сам дисертант. Головував на засіданні спеціалізованої вченої ради професор кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця, професор Володимир Кваша. Науковий керівник дисертанта – завідувач кафедри травматології та ортопедії нашого Університету, професор Олександр Бур'янов.

Як зазначили рецензенти здобувача, аспірант використав сучасні методи діагностики, які дозволили досягнути мети дослідження, що полягала у покращанні результатів ендопротезування колінного суглоба у хворих на пухлини кісток шляхом оптимізації технології хірургічного лікування патологічного процесу. Відтак, Біштаві Обада Мoхаммад Абдель Рахманом проведена оцінка онкологічних і ортопедичних результатів, після ендопротезування колінного суглобу у хворих на пухлини кісток, визначені найбільш значущі фактори у виникненні ускладнень ендопротезування колінного суглобу після сегментарної резекції у даної категорії пацієнтів. На основі дослідження цих факторів визначені критерії відбору хворих, яким ендопротезування колінного суглобу можна проводити з меншим ризиком подальших ускладнень Здобувачем удосконалена технологія ендопротезування колінного суглоба та визначені критичні строки виникнення ускладнень. Розроблені методики їх профілактики та лікування, що дозволило створити діагностично-лікувальний алгоритм ендопротезування. Отримані у дисертаційній роботі аспіранта результати вже впроваджені у лікувальну практику ортопедо-травматологічних відділень Києва.

З огляду на практичне значення роботи та її значний науковий рівень члени спеціалізованої вченої ради ухвалили рішення про присудження Біштаві Обада Мoхаммад Абдель Рахман наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров'я».

Вітаємо дисертанта та його наукового керівника з успішним захистом!

Пресцентр НМУ
Show more